Xlnt Boost med inriktning på Stresshantering & Massage i Malmö.

Xlnt Boost lyfter fokus för hållbar hälsa. Uppmärksammar, förebygger och behandlar den stressrelaterade ohälsan och främjar för god hälsa. Blicken är mot Stress, Muskler och Smärta -SMS.

Drivs av Emelie Nyberg Slowik som är stresskonsult, kroppsterapeut och undersköterska. Utför bl a samtalsstöd, massage och akupressur.

Xlnt Boost har designat och står bakom smyckes kollektionen – Lyft blicken för hållbar hälsa. Går att beställa och köpa via denna hemsida.

                      

 

              

adult-beautiful-beauty-321576
Stresshantering i samtalsstöd och praktiska övningar.

Xlnt Boost arbetar utifrån:

Motiverande samtal (MI) och samtal inom KBT inriktning. Praktiska övningar tillförs som i avspänning, avslappning och andning.

I samband med massage görs en överblick på kroppens muskler, kroppshållning, stretching, träningsövningar och ergonomi.

Xlnt Boost vänder sig till:

Privatpersoner i enskilda samtal. Samtalsstöd i stresshantering.

Arbetsplatser, företag, föreningar, skolor och organisationer.

Föreläsningar/ Workshops:

Xlnt Boost erbjuder föreläsningar och workshops. Kontakta Xlnt Boost som kan skräddarsy utefter förutsättningar och behov för just er. Även andra exempel på alternativ går att finna under fliken workshops här på hemsidan.  

 

background-calm-clouds-747964
Hur hanteras stress?

 

Behöver du en förändring?

Få stöttning och se stressen ur ny synvinkel?

Få praktiska förslag till justeringar?

Hitta glädjen och ökad produktivitet i arbetet?

Hantera din SMS – Stress, Muskler och Smärta?

Vilka är stressfaktorerna? Hur går det att sänka stressnivån? Hur förebyggs stress? Hur ser återhämtning ut för hjärnan och kroppen?

 

xlnt boost
Hur minskas stressen?

 

Xlnt Boost har kompetens och erfarenhet av att jobba med människors hälsa och välmående i över 20 år, både inom friskvård och sjukvård i Sverige & Danmark.

Xlnt Boost har även kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö i vården.

Boost betyder: ”Att öka, förbättra, höja, förstärka, hjälpa upp, hjälpa fram, stötta, boosta, knuffa upp, puffa för.”

Anlita Xlnt Boost din stresskonsult och kroppsterapeut.

Xlnt BoostStresshantering & Kroppsterapi bygger broar till bättre hälsa.

Kontakta oss här