Ohälsosam arbetsmiljö eller inte?

IMG_20140205_173433
Kör kroppen på hög hastighet?

En frisk arbetsplats har balans. Om obalans och hög arbetsbelastning varar över en längre tidsperiod kan den bli ohälsosam. Var tredje kvinna och var fjärde man i arbetslivet känner sig stressad några dagar per vecka eller mer. Som kommer i uttryck att vara spänd, orolig eller okoncentrerad.

Är du stressad som arbetsgivare eller arbetstagare?

En situation kan uppfattas olika för olika personer. Det kan vara stressande för någon eller trevligt för en annan, en negativ stress eller positiv stress. Hur vi hanterar stress är individuellt, kan delvis bero på t ex vad vi har varit med om tidigare i livet, inställningen och vilken personlighetstyp vi är.

Vid en akut stress blir vi mer vaken och får ökad energi. En långvarig stressbelastning kan leda till något som kan bli långvarigt. Att stressa utan återhämtning under månader eller år kan hos vissa individer leda till kroppsliga och psykiska symtom med ökad risk för vissa sjukdomar. Stress påverkar många delar av kroppen och kan visa sig på olika sätt för olika personer. Vår tankeförmåga och minne påverkas också tillfälligt vid en för hög belastning. De är kroppens sätt att signalera till oss. Lyssnar vi på kroppen i tid för att öka möjligheterna att kunna förebygga sjukdom?

Varför en ohälsosam arbetsplats?

Idag har vi sprängt våra egna gränser till när vår arbetsdag börjar och slutar. Ständigt uppkopplad och tillgänglig överallt. Är det möjligt att jobba nästan dygnet runt? Att ha lika hög hastighet hela tiden? Kortsiktigt klarar vi det men däremot långsiktigt så blir vi sjuka. Idag återhämtar vi inte oss på samma sätt som vi gjorde förr. Hur är det med våra raster och lunch? en ordentlig sömn? Hur är det med vår hjärnas dagliga återhämtning?

Vilka faktorer till stress i arbetsmiljön uppfattas av arbetsgivare och arbetstagare?

Här nämns några exempel:

 • Mängden information via mejl.
 • Känslan att svara snabbt eller ständigt kunna nås via mobiltelefon eller e-post. 20180702_145439-e1531828181141.jpg
 • Arbetsorganisation, ledningen och den sociala relationen på arbetsplatsen.
 • Hög arbetsbelastning. Högt arbetstempo under långa perioder.
 • Omfattande övertid, mertid osv. Tar hem arbetet.
 • Hög personalomsättning sjukskrivningar, sjuknärvaro.
 • Låg arbetsbelastning, lågt inflytande – känner sig inte behövd.
 • För lite stöd.
 • Buller.
 • Dålig belysning.
 • Dålig ventilation.

Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.

I näst följande texter kommer nedanstående frågor att besvaras:

 • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • Vilket ansvar har arbetstagaren?
 • Går det att tillsammans skapa en hälsosam arbetsplats och förebygga stress?
 • Kan jag se över min situation till hållbart arbetsliv?

 

Välkommen att titta in igen!

 

Källa: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket.

Kategorier BloggEtiketter , , ,
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close