Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats

Några av riskerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Att skapa god arbetsmiljö utan stress och förebygga ohälsa ansvarar arbetsgivaren för. Chefen är arbetsmiljöansvarig.

IMG_20140919_125043
Arbetsplats -hälsosam &  balans.

Arbetsgivarens ansvar innefattar att se till att personalen inte får fysiska eller psykiska besvär av sitt arbete. Chefen ansvarar för att säga till ledningen när arbetsmiljön kan vara skadlig. Mår anställda dåligt på grund av arbetssituationen är det också den anställdes ansvar att berätta för chefen. Reagerar chefen inte bör det finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen som kan ta sig an ärendet. Arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet och arbetstagaren kan förebygga och åtgärda till balans till den stress som är arbetsrelaterad. Det handlar om att undersöka och bedöma vilka risker och brister som finns i arbetsmiljön, att åtgärda bristerna och att följa upp att åtgärderna får avsedd effekt. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.

Hur är det på din arbetsplats?

I teorin låter detta bra men hur är det i praktiken? Arbetsmiljöverket har utarbetat fram föreskrifter. I boken ”Hur påverkas våra muskler vid stress” utgiven av arbetsmiljöverket sägs följande:

”Att vara stressad, ha ont om tid och att känna sig trött hör numera till vardagen på många svenska arbetsplatser. Rapporter vittnar om hur utmattning drabbar allt fler. Företagen ställer allt högre krav på sina anställda, med större arbetsbörda och högre arbetstakt för att klara de ökade produktivitetskrav. Slimmade och underbemannade organisationer leder till ett ökat tempo. Tiden och personalresurserna räcker sällan till för att de anställda ska känna att de gör ett bra arbete.”

De flesta arbeten innebär belastning i form av krav av ett eller annat slag. Om kraven överstiger de resurser som finns för att uppfylla dem och en sådan obalans blir långvarig, kan det ge skadliga effekter för individen.

Arbetsgivaren kan utföra några åtgärder till att mildra stressen som:

 

  • Regelbundet stöd av handledare.
  • Dubbelbemanning.
  • Rutiner för att hantera krävande kunder eller klienter.
  • Minskad arbetsmängd.
  • Tydliggöra arbetsuppgifter och roller.
  • Hjälp med att prioritera arbetet.
  • Införa effektivare arbetsmetoder.
  • Tid för återhämtning och reflektion.
  • Utbildningsinsatser.
  • Förbättra möjligheter till samarbete.

excellence-excellent-fingers-193821

Nästa blogg tar upp vilket ansvar arbetstagaren har.

Framöver besvaras följande:

Går det att skapa tillsammans en hälsosam arbetsplats för att förebygga stress och ohälsa?

Kan jag se över min situation till hållbart arbetsliv?

Välkommen att titta in igen!

 

Källa: Arbetsmiljöverket samt ”Hur påverkas våra muskler vid stress” utgiven av arbetsmiljöverket.

 

Bilder: Xlnt Boost samt Donald Tong, Pexels.

 

Kategorier BloggEtiketter , , , ,
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close