Hundens beteende olikt människans?

Vi människor har valmöjligheter. Hur är det med hundens valmöjligheter? Vi ser. Vi lyssnar. Vi tillför det som är bra för oss i våra liv. Men hur är det för våra hundar? Hur fungerar våra hundar? Hundens stress? Är hundens beteende olikt människans? Hundens språk och tankar?

Djur & antidepressiv medicin

I februari 2018 i Lokaltidningen i Malmö läste jag en artikel. Med rubriken ”Allt fler husdjur får antidepressiva”. Jag ställde mig frågan varför? 

I artikeln så sades det: Att det är vanligt att vi människor medicinerar våra husdjur med antidepressiva läkemedel. På fem år har det blivit en ökning på ca 80 procent. År 2017 såldes antidepressiva läkemedel till husdjur för 800 000 kr.

I artikeln blev veterinären Ida Pettersson intervjuad. Ida Petterson är veterinär i Skåne. I artikeln i lokaltidningen berättar Ida: Att husdjurens psykiska ohälsa idag handlar mer om ångest och rädslor än depression. Idag är det vanligt att husdjuren blir lämnade mer ensamma idag och som leder till deras nedstämdhet. 

Många av dagens hundar är stressade. Ida Petterson ser många av dem i sitt yrke som veterinär. Ida Petterson nämner ” Egentligen är det inte så konstigt att hundarna blir stressade, vi kräver väldigt mycket av våra hundar i dagens samhälle. De ska kunna bo i stadsmiljö med allt vad det innebär. De ska kunna vara ensamma stora delar av dygnet. De ska samtidigt kunna vara med överallt. De ska uppföra sig vänligt och väluppfostrat i diverse situationer. De ska kunna prestera väl vid träning och tävling osv.”

Hunden får inte vara hund idag. Hunden blir för många som en människa och därav att hundens stimulans blir överaktivt. Vi tar hunden med oss överallt. Det är dagar som är långa, ensamma och med inaktivitet. Eller ett liv med promenader, bilresor, lydnadskurser och andra aktiviteter som avlöser varandra. Många dagliga intryck för hunden blir det av andra hundar, okända hundar och människor att konfronteras med.

Dagens hund har ett levnadssätt som följer människans i dagens samhälle. Som för människor så är det för hunden en utmaning, att vara på hela tiden och inte få återhämtningen i sig själv och kroppens funktion som leder till stress.

Hundens språk och tankar

År 2016 läste jag en 10 veckors distanskurs om Hundens beteende. Där vi hade boken ”Hundens språk och tankar” av Per Jensen (2011).

Per Jensen, bokens författare utförde ett forskningsprojekt under 2018. Nämligen ”Stress – påverkas hundar och ägare lika?”. Per Jensen, är professor i etologi, författare, bloggare och föreläsare. Han har tidigare publicerat böcker som ”Djurens beteende”, ”Hur mår maten?”, ”Hunden som skäms – Myt eller sanning”, ”Hur smart är din hund?”.

Boken ”Hundens språk och tankar” är en intressant bok där en fördjupning görs i vår hunds beteende.

I boken är den moderna vetenskapliga kunskapen i centrum. Den tar upp om hundens biologi, bakom beteenden, språk, tankar och känsloliv. Från ursprung, genetik, samspel med människan till dess personlighet, stress och problem.

Per Jensen skriver om hundens släktingar och ursprung innan hunden blev domesticerad. När hunden anpassas till ett liv med människor, tar vi kontrollen och väljer vilka som ska få förökas och få valpar utifrån önskvärda egenskaper. Han gör återkommande jämförelse med vargen och hunden.

Några andra intressanta fördjupningar är från forskning om hundens personlighet. Där det har studerats och gjort mätningar på olika raser med skiftande metoder. Idag görs det fortfarande beteendetester på hundar. Beskrivningen omfattar hundens olika egenskaper och dess reaktionsmönster.

Vi får veta att det mäts särskilda egenskaper hos hundar som är viktiga ur avelssynpunkt eller för bedömning av en speciell lämplighet inför olika uppgifter. Det kan t ex vara jakt, skydds- och spårtest. Försvarsmakten och polisen utför tester för sina blivande arbetshundar. Det dominerande hundtestet i Sverige som omnämns är Mentalbeskrivning Hund som anordnas av Svenska Brukshundsklubben och där hunden utför 10 olika testmoment i en speciell följd. Där det går att utläsa av resultatet b la om hunden visar på en stark rädsla, nyfikenhet eller aggression.

Under tiden jag läser boken, blir det som hundens psykologi kontra den mänskliga psykologin. Vi får svar på om hundar och människor tänker lika, hur en akut eller kronisk stress påverkar våra hundar, hur olika beteende störningar och problem uppkommer. Jag upplystes om hundens olika aggressioner, som riktas till andra hundar eller till oss människor. Studier visar att omkring 10 procent leder till avlivning pga aggressions beteende. Varför dessa aggressioner? Är vi hundägare endel av orsaken?

För varje nytt kapitel sattes min tankeförmåga igång. Det bästa är att få låta det sjunka in allt eftersom, för varje kapitel kan bli djupt och omfattande. Jag började granska min hund, mig själv och omvärlden med nya ögon.

Slutligen betonar författaren att för varje vecka kommer nya forskningsrapporter ut av etologer, psykologer och ekologer.

Förståelsen för hundens inre måste ha blivit ännu mer tydligare och bättre idag efter att boken blev utgiven. Då ytterligare en mängd studier har genomförts. Något som jag kan konstatera, är att både jag, forskare och andra hundägare arbetar för högtryck att förstå detta djur. Samtidigt att förstå vad stress gör med oss människor och vad stress är för hunden.

Kategorier BloggEtiketter , , ,
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close