Hundars hälsoeffekter på oss

black-and-tan-long-coat-dog-169524
Ögonkontakt med hund mår vi bra av.

Vår ögonkontakt med hunden

Vi människor använder ögonkontakt som ett sätt att kommunicera, att ha en icke verbal kommunikation mellan oss. Det anses att ha stort inflytande på det sociala beteendet. Hur är det då med hunden? En japansk studie år 2009 visade på att ha ögonkontakt med en hund gjorde att ”må bra” hormonet oxytocin ökades både hos ägaren och hunden. Ett så kallat socialt band knöts mellan hund och dess ägare.

Hälsoeffekter hos hundägare

Depression: Studier har visat att äga en hund kan lindra depression hos äldre människor. En studie visade b la en grupp personer som var 60 år och äldre, som bodde ensamma med ett husdjur. Att dessa skulle diagnostiseras med depression var en fjärdedel mindre än de som var icke-husdjursägare.

Stress: Att hundar kan lindra stress. Forskning visar på att det räcker med att leka, eller bara klappa en hund för att blodtryck och hjärtfrekvens sänks. Att en sakta andning sker och avslappning händer inom oss människor. I tidskriften ”American Journal of Cardiology” publicerades en forskning om en studie. Där 369 hjärtinfarkts patienter efter ett år som dem kommit hem från sjukhuset. Visade på att husdjursägare hade en mycket högre överlevnadsnivå än icke husdjursägare. Forskningen drog slutsatsen att bandet mellan människor och hundar minskar stress.

Fysiskt aktivitet: Hundar håller ägare fysiskt aktiv. En kanadensisk studie visade på att hundägare är mer benägna att delta i fysisk aktivitet. Att röra på sig mera.

Socialt: Hundar ökar våra sociala interaktioner med andra människor. Som att stanna för att prata, om det är grannar eller nya och okända människor ute på promenaden.

woman-wearing-gray-jacket-beside-white-puppy-1174081
Hund lidrar vår stress.

Hundar på jobbet kan minska stress

Enligt en amerikansk studie har hundar på arbetsplatsen en positiv inverkan på hur stressade personalen känner sig. I Sverige finns det arbetsplatser som tillåter att ha hund med sig och andra inte. Ett av skälen är allergi mot pälsdjur. En undersökning från Sveriges Lantbrukaruniversitet, SLU, visar att varannan hundägare gärna har med sig hunden till jobbet om det finns möjlighet. Däremot var det endast 16 procent av dessa som hade med sig hunden till arbetet.

Virginia Commonwealth University i USA gjorde en studie där 550 personer blev undersökt på ett företag i North Carolina. Hur upplevde dem att ha hundar på sin arbetsplats? Resultatet visade att personerna i studien kände sig mindre stressade.

Möjligt att ha med sig hunden på arbetsplatsen

Forskning visar att ha hund på arbetsplatsen kan ge goda effekter på anställdas mentala hälsa. Stressen hos hundägarna själva minskar också. Att människor och hundar har ett utbyte av varandra har visat på positiva hälsoeffekter.

Det finns ofta en policy på varje arbetsplats. Samtidigt är det arbetsgivarens uppgift att följa arbetsmiljölagstiftningen – där allergikers välmående och behov är en viktig faktor. För att se över om hundar utgör någon hälsorisk för de anställda eller kunder som vistas där. Det finns arbetsplatser där alla är överens om att hundar är välkomna och inga hälsorisker finns.

Hur är det på din arbetsplats? Hur blir det i framtiden att ha hund på sina arbetsplatser?

close-up-photo-of-man-and-dog-3452005
Hundars positiva effekt på arbetsplatsen.

 

 

Källa: Härliga Hund, Metro, Per Jensen (prof. etologi), Wikipedia

 

Kategorier BloggEtiketter ,
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close