Det var precis lite av det, deltagarna skulle få uppsikt över i sin vardag och mående. Gick det i hand i hand?

Gick det att uppmärksamma det dolda och synliga stressorerna i vardagen?

Vad skapade balans eller obalans? 

Hur ser dygnet ut för deltagarna?

Hur är deltagarnas livsstil i vardagen?                                                                 

Finns det redan ett problem? Eller kan det uppstå?

Hur hålls kroppens batterinivå jämn i vardagen? 

Går det att tillsluta en powerbank laddare om kroppens batterinivå sänks under dagen?

 

Precis som ett batteri på mobiltelefonen behöver laddas upp, behöver också kroppen. Vi vet ju vad som händer när batteriet lyser rött och blinkar. Det är dags att tillsluta antingen till powerbank eller till kontakt. Precis som med oss. Vilken är din kropps powerbank?