Stresshantering

Vad är stresshantering?

Det är metoder eller strategier för att minska stress eller kunna hantera stress. Stress uppfattas och hanteras olika för olika personer. Det som kan stressa en person behöver inte vara samma som stressar en annan. Stress behövs till en viss grad för oss alla. Det är den kroniska och långvariga stressen som är farlig. Den ger negativa fysiska, psykologiska effekter och även så långt som till dödsfall. Detta är ett hälsoproblem som ökar mer och mer i samhället.

Enligt arbetarskydd och arbetsmiljöverket ”dör över 700 personer/ årligen pga stress av sin arbetsmiljö.” Detta behöver brytas och vända fokus på för en god och hälsosam arbetsmiljö. Att kunna se, hantera och förebygga ohälsa i samhället.

Några effekter av Stresshantering är:

  • Löser upp fysiska och psykiska spänningar.
  • Andningen blir långsammare och djupare.
  • Hjärtat slår lugnare.
  • Koncentrationsförmågan blir bättre.
  • Ökad energi.
  • Bättre sömn.
  • Lugnare, positivare och gladare.
  • Ökad självinsikt.

Vad går det att göra själv?

Det går att läsa på Xlnt Boost blogg ”Sresshantering – bli medveten om din stress” från den 20 december 2019. Varsågod att läsa vidare där.

achievement-activity-adolescent-347135

För att en violinist skall kunna spela på sin fiol måste strängarna vara spända, bara till en viss grad. Spänns dem för hårt, går de av. Är strängarna för löst spända, frambringas det inget ljud alls. Det rätta måttet av spänning ligger någonstans mitt emellan dessa båda ytterligheter. Det förhåller sig på samma sätt med stress. Att hitta det rätta läget.

Kategorier BloggEtiketter ,
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close