Hur är din andning?

Normalt tar vi 22 000 andetag om dagen. Idag har fler ökat med extra andetag än det normala. Andetagen har blivit korta ytliga och snabba högt uppe i bröstet. Andningen sker främst via munnen och genom näsan ibland. Vi har fastnat i ett felaktigt andningsbeteende i vardagen, som utgör en onödig stress för vår kropp.

IMG_20140108_131234
Vår andning är som trädets rötter, ger kroppen syre.

En del reagerar inte på hur den felaktiga andningen är då det har blivit så normalt i våra kroppar så att kroppen har automatiskt börjat att anpassa sig till det. Men kroppen mår inte bra. Det har blivit till ett stressbeteende, som börjar genom vår andning. Att påverka andningen till det bättre leder till att hela kroppen mår bättre successivt.

Vår andningsmuskel – Diafragman

Diafragman är vår viktigaste andningsmuskel som har blivit bortglömd till att användas idag. Dess jobb minskas när vi andas fel och genom felaktig kroppshållning. Hur är din kroppshållning och andning framför datorn, när du står och går? Är den ihopsjunken eller framåtlutad? Hur är andningen? Fel kroppshållning gör en påverkan tillsammans med andningen. Kan även uttrycka sig i stress och spänningar som muskelvärk i nacken, axelpartiet, nedre ryggparti och ländrygg.

Andningsövningar för kroppens välmående

När diafragman börjar att användas rätt med andningstekniker, övningar och rakare kroppshållning förbättras syresättningen i kroppen. Även tankar, känslor, inre organ och kroppens olika funktioner påverkas till det bättre. Genom dagliga andningsövningar kommer andningen successivt förbättras. Stressen hanteras lättare, obalanser och spänningar i kroppen rättas till.

För mer läsning av andningen se Xlnt Boost blogginlägg ”Vårt andningsbeteendets inverkan på hälsan” från den 19:e augusti 2019.

Xlnt Boost ser över ditt andningsbeteende.

Använder andningstekniker och övningar för att förebygga till bättre andning och hälsa.

Att andas rätt har stor betydelse för vår hälsa, energinivåer och vårt välbefinnande. Vi behöver tillräckligt med syre för att hjärnan och alla våra kroppsfunktioner ska fungera optimalt.