Vår förändring efter årstid

Att årstiderns förändring påverkar oss har vi blivit medvetna om. Nu går vi höst och vinter tillmötes. Blir det ett förändringsarbete i hemmet eller i oss själva? Här i skåne upplever vi årstiderna annorlunda mot upplevelsen jag fick i Östersund, i jämtland när jag bodde där år 1999-2001. Då uppfattade jag bara två årstider, vinter… Läs mer

Hundens beteende olikt människans?

Vi människor har valmöjligheter. Hur är det med hundens valmöjligheter? Vi ser. Vi lyssnar. Vi tillför det som är bra för oss i våra liv. Men hur är det för våra hundar? Hur fungerar våra hundar? Hundens stress? Är hundens beteende olikt människans? Hundens språk och tankar? Djur & antidepressiv medicin I februari 2018 i… Läs mer

Vårt andningsbeteendets inverkan på hälsan.

När det gäller andningen för vuxna så är barnen ett exempel på hur vi ska andas och som vi vuxna bör ta efter. Hur andas ett spädbarn när det får mat, eller har en napp eller en nappflaska? Barnet stänger munnen automatiskt och andas med sin näsa. Vad är naturlig andning? Idag visar det sig… Läs mer

Är du uppladdad efter semestern?

Mindre stressad och utvilad Har du fått laddat upp ditt batteri i sommar, stressat mindre och känner dig utvilad? eller börjat få skolångest? jobbångest? längtar redan efter nästa ledighet? Hur vi gör med sommaren och semestern är olika. Enligt Wikipedia är den svenska betydelsen av semestern ”en avtalad ledighet under ett visst antal av årets… Läs mer

Stärk kroppens försvar mot stress.

Stärk kroppens försvar mot stress både i vardagen och till ett hållbart arbetsliv genom mer sömn, vila, fysisk aktivitet och något sätt att varva ned. Stressymptomen kan vara kroppens varningslampa som indikerar att slå av på takten och vila lite mer än vanligt. Sömn I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Någon sover… Läs mer

Skapa en hälsosam arbetsplats tillsammans för att förebygga stress och ohälsa

  Finns viljan och inställningen? Att förstå den egna stressen och orsaken till det är ett viktigt första steg. Ha sedan koll över det som stressar, för då finns det möjlighet att påverka och förändra vissa saker till en positiv riktning, både för dig, dina arbetskamrater och arbetsledningen. Är arbetsledningen, skyddsombuden, arbetskamrater och du i… Läs mer

Du som arbetstagare kan förebygga ohälsa på din arbetsplats!

Som arbetstagare kan du vara involverad i arbetsmiljöarbetet genom en öppen kommunikation och information med arbetsgivaren. Att föra en dialog om hur arbetsmiljön ser ut och fungerar tillsammans på arbetsplatsen för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till förbättring och förändring i arbetsmiljön. Då… Läs mer

Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats

Några av riskerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Att skapa god arbetsmiljö utan stress och förebygga ohälsa ansvarar arbetsgivaren för. Chefen är arbetsmiljöansvarig. Arbetsgivarens ansvar innefattar att se till att personalen inte får fysiska eller psykiska besvär av… Läs mer