Stresshantering – bli medveten om din stress

Vad är stresshantering egentligen? Enligt Ordgurun betyder stresshantering ”metoder för att minska stress eller för att handskas med den. Hantering av (psykologisk) stress, d.v.s. en (oftast medveten) strategi för att undvika stress, eller – kanske vanligare – minska de negativa konsekvenserna av ofrånkomlig stress.” Hur ska vi hantera stress? Vi alla är olika, uppfattar, hanterar… Läs mer

Mental stress

Känner du igen mental stress? När huvudet börjar att bli överansträngt, oron ökar, det börjar bli spänningar i musklerna och påfrestning både fysiskt och mentalt. Några människor går runt ständigt med mentala spänningar som påverkar t ex kroppshållning, ansiktsuttryck och andningen. Några kämpar med en inre oro, rädsla av att glömt något, eller hur folk… Läs mer

Varför stress

Vad betyder stress? Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin betyder stress: tryck och spänning.  Uppslagsverket Wikipedia omnämns stress som: mentalt överansträngd. Eller som det sas förr att jäkta. Vad betyder ordet stress för dig? och förbrukas ordet stress idag? Flera har sagt: ”Stress, vet jag vad det är”. Det håller säkert också du med om? Absolut att vi… Läs mer

Varför Massage behövs

Idag blir fler och fler människor stressade. Vi är på högvarv och spänner oss omedvetet i kroppen. Det blir späningar både mentalt och fysiskt. Även andningen påverkas och vi börjar att andas ytligt i den övre delen av kroppen. Den djupa och långsamma andningen ifrån magen glöms bort. Våra axlar lyfts uppåt. Nacken spänns och… Läs mer

Smärtlindring

Att ha smärta kan känns obehagligt. Det kan tära på kroppen både fysiskt som mentalt. Smärta för en person kan vara annorlunda för en annan. Vi är unika och smärttrösklarna ser olika ut. Smärtan kan uppkomma helt plötsligt, är ny, ihärdig, långvarande, kronisk eller återkommande. Det finns olika orsaker till eller varför smärtor uppkommer. Därför… Läs mer