Du som arbetstagare kan förebygga ohälsa på din arbetsplats!

Som arbetstagare kan du vara involverad i arbetsmiljöarbetet genom en öppen kommunikation och information med arbetsgivaren. Att föra en dialog om hur arbetsmiljön ser ut och fungerar tillsammans på arbetsplatsen för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till förbättring och förändring i arbetsmiljön. Då… Läs mer

Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats

Några av riskerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Att skapa god arbetsmiljö utan stress och förebygga ohälsa ansvarar arbetsgivaren för. Chefen är arbetsmiljöansvarig. Arbetsgivarens ansvar innefattar att se till att personalen inte får fysiska eller psykiska besvär av… Läs mer