Etikett: Förebygga ohälsa

Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats

Några av riskerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Att skapa god arbetsmiljö utan stress och förebygga ohälsa ansvarar arbetsgivaren för. Chefen är arbetsmiljöansvarig. Arbetsgivarens ansvar innefattar att… Fortsätt läsa ”Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats”