Skapa en hälsosam arbetsplats tillsammans för att förebygga stress och ohälsa

  Finns viljan och inställningen? Att förstå den egna stressen och orsaken till det är ett viktigt första steg. Ha sedan koll över det som stressar, för då finns det möjlighet att påverka och förändra vissa saker till en positiv riktning, både för dig, dina arbetskamrater och arbetsledningen. Är arbetsledningen, skyddsombuden, arbetskamrater och du i… Läs mer

Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats

Några av riskerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Att skapa god arbetsmiljö utan stress och förebygga ohälsa ansvarar arbetsgivaren för. Chefen är arbetsmiljöansvarig. Arbetsgivarens ansvar innefattar att se till att personalen inte får fysiska eller psykiska besvär av… Läs mer