Stresshantering – bli medveten om din stress

Vad är stresshantering egentligen? Enligt Ordgurun betyder stresshantering ”metoder för att minska stress eller för att handskas med den. Hantering av (psykologisk) stress, d.v.s. en (oftast medveten) strategi för att undvika stress, eller – kanske vanligare – minska de negativa konsekvenserna av ofrånkomlig stress.” Hur ska vi hantera stress? Vi alla är olika, uppfattar, hanterar… Läs mer

Varför stress

Vad betyder stress? Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin betyder stress: tryck och spänning.  Uppslagsverket Wikipedia omnämns stress som: mentalt överansträngd. Eller som det sas förr att jäkta. Vad betyder ordet stress för dig? och förbrukas ordet stress idag? Flera har sagt: ”Stress, vet jag vad det är”. Det håller säkert också du med om? Absolut att vi… Läs mer

Varför Massage behövs

Idag blir fler och fler människor stressade. Vi är på högvarv och spänner oss omedvetet i kroppen. Det blir späningar både mentalt och fysiskt. Även andningen påverkas och vi börjar att andas ytligt i den övre delen av kroppen. Den djupa och långsamma andningen ifrån magen glöms bort. Våra axlar lyfts uppåt. Nacken spänns och… Läs mer

Hundens beteende olikt människans?

Vi människor har valmöjligheter. Hur är det med hundens valmöjligheter? Vi ser. Vi lyssnar. Vi tillför det som är bra för oss i våra liv. Men hur är det för våra hundar? Hur fungerar våra hundar? Hundens stress? Är hundens beteende olikt människans? Hundens språk och tankar? Djur & antidepressiv medicin I februari 2018 i… Läs mer

Vårt andningsbeteendets inverkan på hälsan.

När det gäller andningen för vuxna så är barnen ett exempel på hur vi ska andas och som vi vuxna bör ta efter. Hur andas ett spädbarn när det får mat, eller har en napp eller en nappflaska? Barnet stänger munnen automatiskt och andas med sin näsa. Vad är naturlig andning? Idag visar det sig… Läs mer

Stärk kroppens försvar mot stress.

Stärk kroppens försvar mot stress både i vardagen och till ett hållbart arbetsliv genom mer sömn, vila, fysisk aktivitet och något sätt att varva ned. Stressymptomen kan vara kroppens varningslampa som indikerar att slå av på takten och vila lite mer än vanligt. Sömn I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Någon sover… Läs mer

Skapa en hälsosam arbetsplats tillsammans för att förebygga stress och ohälsa

  Finns viljan och inställningen? Att förstå den egna stressen och orsaken till det är ett viktigt första steg. Ha sedan koll över det som stressar, för då finns det möjlighet att påverka och förändra vissa saker till en positiv riktning, både för dig, dina arbetskamrater och arbetsledningen. Är arbetsledningen, skyddsombuden, arbetskamrater och du i… Läs mer

Du som arbetstagare kan förebygga ohälsa på din arbetsplats!

Som arbetstagare kan du vara involverad i arbetsmiljöarbetet genom en öppen kommunikation och information med arbetsgivaren. Att föra en dialog om hur arbetsmiljön ser ut och fungerar tillsammans på arbetsplatsen för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till förbättring och förändring i arbetsmiljön. Då… Läs mer