Arbetsgivarens ansvar för en hälsosam arbetsplats

Några av riskerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Att skapa god arbetsmiljö utan stress och förebygga ohälsa ansvarar arbetsgivaren för. Chefen är arbetsmiljöansvarig. Arbetsgivarens ansvar innefattar att se till att personalen inte får fysiska eller psykiska besvär av… Läs mer