Stresshantering – bli medveten om din stress

Vad är stresshantering egentligen? Enligt Ordgurun betyder stresshantering ”metoder för att minska stress eller för att handskas med den. Hantering av (psykologisk) stress, d.v.s. en (oftast medveten) strategi för att undvika stress, eller – kanske vanligare – minska de negativa konsekvenserna av ofrånkomlig stress.” Hur ska vi hantera stress? Vi alla är olika, uppfattar, hanterar… Läs mer

Varför stress

Vad betyder stress? Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin betyder stress: tryck och spänning.  Uppslagsverket Wikipedia omnämns stress som: mentalt överansträngd. Eller som det sas förr att jäkta. Vad betyder ordet stress för dig? och förbrukas ordet stress idag? Flera har sagt: ”Stress, vet jag vad det är”. Det håller säkert också du med om? Absolut att vi… Läs mer

Stärk kroppens försvar mot stress.

Stärk kroppens försvar mot stress både i vardagen och till ett hållbart arbetsliv genom mer sömn, vila, fysisk aktivitet och något sätt att varva ned. Stressymptomen kan vara kroppens varningslampa som indikerar att slå av på takten och vila lite mer än vanligt. Sömn I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Någon sover… Läs mer