Stresshantering

Vad är stresshantering? Det är metoder eller strategier för att minska stress eller kunna hantera stress. Stress uppfattas och hanteras olika för olika personer. Några effekter av Stresshantering är:Löser upp fysiska och psykiska spänningar. Andningen blir långsammare och djupare. Hjärtat slår lugnare.