Etikett: Stresshantering

Stresshantering

Vad är stresshantering? Det är metoder eller strategier för att minska stress eller kunna hantera stress. Stress uppfattas och hanteras olika för olika personer.
Några effekter av Stresshantering är:Löser upp fysiska och psykiska spänningar.
Andningen blir långsammare och djupare.
Hjärtat slår lugnare.