Varför stress

Vad betyder stress? Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin betyder stress: tryck och spänning.  Uppslagsverket Wikipedia omnämns stress som: mentalt överansträngd. Eller som det sas förr att jäkta. Vad betyder ordet stress för dig? och förbrukas ordet stress idag? Flera har sagt: ”Stress, vet jag vad det är”. Det håller säkert också du med om? Absolut att vi… Läs mer

Varför Massage behövs

Idag blir fler och fler människor stressade. Vi är på högvarv och spänner oss omedvetet i kroppen. Det blir späningar både mentalt och fysiskt. Även andningen påverkas och vi börjar att andas ytligt i den övre delen av kroppen. Den djupa och långsamma andningen ifrån magen glöms bort. Våra axlar lyfts uppåt. Nacken spänns och… Läs mer

Smärtlindring

Att ha smärta kan känns obehagligt. Det kan tära på kroppen både fysiskt som mentalt. Smärta för en person kan vara annorlunda för en annan. Vi är unika och smärttrösklarna ser olika ut. Smärtan kan uppkomma helt plötsligt, är ny, ihärdig, långvarande, kronisk eller återkommande. Det finns olika orsaker till eller varför smärtor uppkommer. Därför… Läs mer

Vår förändring efter årstid

Att årstiderns förändring påverkar oss har vi blivit medvetna om. Nu går vi höst och vinter tillmötes. Blir det ett förändringsarbete i hemmet eller i oss själva? Här i skåne upplever vi årstiderna annorlunda mot upplevelsen jag fick i Östersund, i jämtland när jag bodde där år 1999-2001. Då uppfattade jag bara två årstider, vinter… Läs mer

Hundens beteende olikt människans?

Vi människor har valmöjligheter. Hur är det med hundens valmöjligheter? Vi ser. Vi lyssnar. Vi tillför det som är bra för oss i våra liv. Men hur är det för våra hundar? Hur fungerar våra hundar? Hundens stress? Är hundens beteende olikt människans? Hundens språk och tankar? Djur & antidepressiv medicin I februari 2018 i… Läs mer

Vårt andningsbeteendets inverkan på hälsan.

När det gäller andningen för vuxna så är barnen ett exempel på hur vi ska andas och som vi vuxna bör ta efter. Hur andas ett spädbarn när det får mat, eller har en napp eller en nappflaska? Barnet stänger munnen automatiskt och andas med sin näsa. Vad är naturlig andning? Idag visar det sig… Läs mer